top of page

Personuppgiftspolicy
GDPR

Denna personuppgiftspolicy ger dig information om hur och varför vi behandlar våra medlemmars persondata och personuppgifter. BZT Holding AB («Boost Health Club» eller «vi») driver träningscenterkedjan Boost Health Club. Det är vi som är behandlingsansvariga för personuppgifter som behandlas i samband med denna verksamhet.

 


HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Besökare på hemsida. När du besöker https://boostsweden.se och godkänner vår Cookies Policy lagras data hos våra samarbetspartners för att analysera tjänster och hemsida. Detta görs för att utveckla och förbättra våra tjänster, utbud och information. Datan som lagras är anonym.

Intresseanmälan. För att lämna en intresseanmälan på Boost behöver man aktivt fylla i ett formulär eller aktivera en chatt via hemsidan alternativt skicka in ett mail. Det går även att lämna intresseanmälan över telefon. För att kunna hantera intresseanmälningar behandlar vi personuppgifter som namn, kontaktupplysningar och övrig information du väljer att delge. Dessa hanteras i vårt kundvårdssystem. Personuppgifter kan användas i ändamål som exempelvis enkätundersökningar, uppföljning eller marknadsföring av tjänster du visat intresse för. Uppgifterna kan även användas för att optimera vår kommunikation eller marknadsföring i olika kanaler och hanteras krypterat av våra samarbetspartners.

Bokning. Om du bokar en konsultation, provträning eller ett besök på Boost lagras och hanteras personuppgifter som namn, personnummer, kontaktupplysningar, bild, typ av bokning, din kommunikation och övrig information du väljer att delge i vårt kundvårdssystem.
Detta gäller även när du bokar en av Boosts tilläggtjänster som naprapati, massage, kostrådgivning, kroppsanalys eller hälsokontroll. Personuppgifter kan användas i ändamål som exempelvis enkätundersökningar, uppföljning eller marknadsföring av tjänster du visat intresse för. Uppgifterna kan även användas för att optimera vår kommunikation eller marknadsföring i olika kanaler och hanteras krypterat av våra samarbetspartners.

Administration av medlemskap. För att registrera dig som medlem hos oss och för att vi skall kunna fakturera och administrera ditt medlemskap, behandlar vi personuppgifter såsom namn, personnummer, kontaktupplysningar, bild, typ av medlemskap och din kommunikation med oss. Om du har tecknat medlemskap via ett företagsavtal eller genom en partner, kommer vi även att behandla information om din arbetsgivare/den partner som du har tecknat medlemskap genom. Om du har ungdomsmedlemskap, kommer vi även att behandla information om den familjemedlem som är medlem hos oss.

Träningsuppföljning. För att administrera och följa upp din träning hos oss, kommer vi att registrera din träningshistorik, dvs. dina besök på våra träningscenter, din anmälan och avanmälan av gruppträningspass, ditt deltagande vid gruppträningspass, din användning av personlig tränare samt din övriga användning av vårt träningsutbud. Om du väljer att dela det med oss, kommer vi även att behandla information om din hälsa, såsom fysiska skador eller sjukdom.

App-funktioner. För att erbjuda relevant funktionalitet behandlar vi upplysningar om användning av sociala funktioner, din träning och preferensval som du själv gör i appen. Vi använder även funktionalitet som erbjuds av Google eller Apple som du väljer att aktivera (exempelvis lokalisering eller Bluetooth).

Träningsrelaterade tjänster. Om du använder dig av våra träningsrelaterade tjänster, som naprapati, massage, kostrådgivning, kroppsanalys eller hälsokontroll, kommer vi att behandla upplysningar om dig som är nödvändiga för dessa tjänster, såsom hälsa, vikt, vanor, behov samt preferenser.

Köp. Om du gör köp på ett av våra träningscenter som du knyter till ditt medlemskap, kommer vi av bokföringsskäl att behandla upplysningar om dina köp, dvs. vad du köpte, tidpunkten för köpet samt belopp.

Rewards. För att anpassa ditt medlemskap och vår kommunikation och marknadsföring, kommer vi att använda din träningshistorik för att placera dig i en medlemsnivå.

Produktutveckling. För att utvärdera, förbättra och optimera vårt träningsutbud, kommer vi att kunna behandla dina svar på medlemsundersökningar samt analysera statistik över din användning av vårt träningsutbud för att förstå våra medlemmars behov och preferenser.

Studier. Från och till rekryterar vi medlemmar till studier, undersökningar eller annan forskning som inte genomförs av oss, men av andra aktörer. Det är alltid frivilligt att delta. Såvida du inte samtycker till det, får vi inte åtkomst till upplysningar från sådana studier på individnivå, men vi kan få åtkomst till resultaten på aggregerad nivå.

Vi måste ha behandlingsunderlag enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) för vår behandling av personuppgifter. För administration av medlemskap, träningsuppföljning, online träning, app-funktioner och träningsrelaterade tjänster är behandlingsunderlaget att det är nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig. För köp är det nödvändigheten av att uppfylla en juridisk förpliktelse. För produktutveckling är det vårt berättigade intresse gällande förbättring och innovation. För studier är det vårt berättigade intresse att bidra till forskning och folkupplysning. För kameraövervakning är det behovet att förebygga farliga och riskfyllda situationer och att tillgodose hänsyn till våra anställda och medlemmars säkerhet. Om det är nödvändigt för oss att behandla särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) för att utföra våra tjänster till dig, är behandlingsunderlaget ditt godkännande som du ger via medlemsvillkoren (Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6 nr. 1 bokstav a och artikel 7 nr. 4).

 

Vi kan även komma att behandla personuppgifter för andra syften och ändamål, om du godkänner det. I sådana fall kan du när som helst annullera ditt godkännande.

Vi kan dessutom behöva behandla personuppgifter för andra förenliga syften och ändamål, exempelvis för bokföring, vid hantering av tvistemål och rättssaker samt vid uppköp, fusioner eller liknande transaktioner och ärenden.

 


HUR VI BEDRIVER MARKNADSFÖRING

Vi vill hålla våra medlemmar uppdaterade om våra tjänster och tillhandahålla fina medlemserbjudanden. Från tid till annan kommer vi därför att skicka dig nyhetsbrev och marknadsföring, exempelvis via e-post. Vi kommer att kunna anpassa sådan kommunikation utifrån var eller vad du har tränat, så att det blir mer relevant för dig. Om du inte längre vill ta emot marknadsföring och nyhetsbrev från oss, kan du använda avanmälan-länken i de marknadsföringsmeddelanden som du får. Observera att du inte kan avanmäla dig för utskick av information som inte är marknadsföring.

 


HUR VI BEHANDLAR UPPLYSNINGAR PÅ SOCIALA MEDIER

 

Om du besöker våra sidor på sociala medier, kommer vi att kunna se dina reaktioner (uppladdningar, likes, kommentarer, osv.). Vi kommer även att ha åtkomst till anonymiserad statistik för att kunna få kunskap om användningen av våra sidor på sociala medier. För behandling av sådana upplysningar, har vi behandlingsansvar med det sociala mediet. Underlaget för vår behandling av eventuella personuppgifter i samband med detta, är vårt berättigade intresse i att ha en sida på det sociala mediet och att ha kunskap om hur den används. Var uppmärksam på att även om du raderar ditt konto eller slutar att följa oss på det sociala mediet, kommer dina reaktioner (uppladdningar, likes, kommentarer osv.) fortsatt att kunna vara tillgängliga på vår sida.

 


VEM VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED

Vi kommer att behandla dina personuppgifter konfidentiellt. Vi måste dock dela personuppgifter med andra verksamheter för att utföra de funktioner och ändamål som beskrivs ovan på ett bra sätt:

 

Koncernföretag. Vi delar upplysningar internt inom Boost-koncernen för administrativa syften.

Leverantörer. Vi delar upplysningar med leverantörer som hjälper oss med att utföra våra tjänster, exempelvis IT-leverantörer. Leverantörer säkerställer att alla upplysningarna behandlas på ett försvarbart och rimligt sätt samt att de inte används i andra syften och ändamål.

Andra medlemmar. Om du har aktiverat sociala funktioner i vår app, kommer vi att dela upplysningar om dig med andra klubbmedlemmar, exempelvis vilken plats du har i Score-listan.

Vi kan även dela upplysningar med myndigheter om vi blir ålagda att göra så. Vi kan dessutom dela upplysningar om dig med andra om du godkänner det.

 


HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPLYSNINGARNA

Vi sparar upplysningar om dig så länge det är nödvändigt för de ändamål som nämnts ovan. Därefter raderar vi dem. Såvida du inte godkänner något annat, innebär detta i huvudsak att:
 

 • Upplysningar om administration av medlemskap raderas senast 12 månader efter att medlemskapet har upphört.
   

 • Upplysningar om träningshistorik och övriga upplysningar som du valt att delge Boost raderas senast 12 månader efter att medlemskapet har upphört.
   

 • Upplysningar om egenträning i appen raderas när du själv begär det, men oavsett senast 12 månader efter att medlemskapet har upphört.
   

 • Upplysningar om träningsrelaterade tjänster raderas löpande.
   

 • Upplysningar om köp raderas efter 5 år i enlighet med bokföringslagen.
   

 • Upplysningar som används till produktutveckling raderas genom att vi anonymiserar upplysningarna så snart som möjligt.
   

 • Upplysningar som används till rekrytering till studier raderas kort tid efter att rekryteringen har genomförts.

 

Vi kan välja att anonymisera upplysningarna istället för att radera dem, dvs. att vi sparar upplysningarna, utan att det längre är möjligt att knyta dem till dig som enskild person.

 


DINA INTEGRITETSSKYDDS- OCH PERSONUPPGIFTSRÄTTIGHETER

Du har flera rättigheter enligt regelverket personuppgifter och integritetsskydd. Du har bland annat rättighet att kräva insyn, korrigering, radering, begränsning, dataportering samt att protestera mot vår behandling av upplysningar om dig. Kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Vi kommer att besvara ditt meddelande, så snart som möjligt, vanligtvis senast inom en månad. Vi vill göra dig uppmärksam på att det finns flera undantag och begränsningar i dessa integritetsskydds- och personuppgiftsrättigheter som kan göra att vi inte behöver eller kan låta dig utöva dessa rättigheter.

Om du är oenig eller missnöjd gällande tillvägagångssättet på vilket vi behandlar dina personuppgifter, kan du skicka in ett klagomål till Datainspektionen. Vi värdesätter om du kontaktar oss först, så att vi kan reda ut eventuella missförstånd.

Du kan vända dig till kontakt@boostsweden.se om du vill utöva dina integritetsskyddsrättigheter eller om du har övriga frågor, kommentarer eller om du vill ha mer information kring vår behandling av personuppgifter.

 

Cookies
Vår webbplats använder cookies. Mer information om detta, hittar du i vår cookiepolicy.

Ändringar
Vi kommer att kunna uppdatera denna personuppgiftspolicy vid behov, exempelvis när vi lanserar nya produkter eller gör ändringar i befintliga produkter. Du kommer att få information av oss om vi göra väsentliga ändringar. Du kommer alltid att hitta den senaste versionen av personuppgiftspolicyn på vår webbplats.

 

Datum 2022-08-26.

bottom of page